Програма Групова рехабилитация – модул „Търсене на работа”

Целта на курса "Търсене на работа” е да обучим пациентите с хронични психични заболявания в умения за търсене и намиране на работа.

След обучението те ще придобият знания и умения как да:

  • преценяват възможно най-реалистично какво могат и какво искат от един работодател
  • преценяват за каква работа е удачно да кандидатстват и за каква не
  • търсят информация за свободни работни места
  • пишат молби и мотивационни писма за постъпване на работа.
  • се обаждат по телефона и уговарят среща с потенциален работодател
  • се явяват на интервю
  • обмислят възможността да започнат или откажат работа


Благодарение на участието си в курса участниците:

  • ще се чувстват по-свободни в установяването на контакти с работодатели
  • ще знаят как да търсят свободни работни места
  • ще знаят как де се държат на интервю с работодател, така че да спечелят вниманието му
Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: