Лудостта – кривото огледало на нормалността

Думата „лудост” има две значения – метафорично и буквално. В медицината лудостта се употребява за хора, които са с психични проблеми. На тях им се поставя диагноза от лекари – психиатри, но впоследствие значението на думата е придобило и преносен смисъл. Аз мисля, че преносното на „лудостта” е едно криво огледало, което някои хора се страхуват да погледнат, да се огледат, а други – не. Огледалото е страхът на хората да възприемат новото, различното; олицетворение на тесногръдието на обществото.
Кривото огледало е нашето съзнание, което ни показва страховете, чувствата, които са вътре в нас, понякога дълбоко потиснати. Лудостта е един бунт, на който целта му е да покаже различното мислене на хората.
Още в дълбока древност са смятали за луди хората, които мислят и постъпват различно от създадените норми в дадено общество.
Това ме кара да си задам въпроса коя е истинската лудост – тази, погледната през погледа на другите - която дава на човека повече смелост, дързост, стремеж към нови неизследвани земи и открития. Лудост в очите на хората е било да се тръгне към Северния полюс или да се превземе връх Еверест.
В едно общество на поквара, на раболепие, лъжа и измама Ботевите четници отиват на явна смърт, но тяхната саможертва събужда свободолюбивият дух на българите.
Железничарят, който намери парите и ги върна на собственика, го обявиха за ненормален – в нашето общество често, ако постъпиш човешки, се смята за ненормална постъпка.
Тези два примера дават характеристика на днешния човек – той е себичен, сребролюбец, егоист, безразличен към съдбата на хората около него. Тези мисли навяват песимизъм, но за съжаление нашето общество се е превърнало в антихуманно общество, забулило ценностната система с една завеса, изтъкана от пари и егоизъм.
Въпреки това има «луди» хора, които разкъсват тази черна завеса. Те, с хуманното си мислене и поведение, предизвикват насмешка в погледите на другите, но те дават надежда и посока, по която трябва да върви човешкият род.
Благодарение на нестандартните «луди» хора човечеството върви напред към прогрес, към добро. Както кривото огледало увеличава или намалява нашия образ, така и тези хора - като в криво огледало има прекалено много смелост, честност, жертвоготовност, обич към родината, но най-вече обич към ЧОВЕКА.


Марио Георгиев, 9 д клас
23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”
Отличие за оригиналност в конкурс „ЛУДОСТТА – КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА НОРМАЛНОСТТА”

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: