Лудостта - кривото огледало на нормалността

Някога поглеждали ли сте се в криво огледало? Е, аз съм. Вглеждайки се в собствения си изкривен образ, аз виждах отражението си, сякаш пречупено под друг ъгъл.

 „Ти си луд!” Нека се запитаме кога и защо употребяваме тази фраза, най-вече какво искаме да кажем с нея. Може би не осъзнаваме, че по този начин взимаме отношение, изразяваме становище по въпрос, който изисква нееднозначен отговор.

Всеки човек е срещал трудности по пътя си, сблъсквал се е с множество безнадеждни ситуации, с безброй човешки трагедии. Непозната за нас остава лудостта - кривото огледало на нормалността. Да си луд означава да страдаш от психично разстройство, като в повечето случаи е равнозначно на това да бъдеш отритнат и забравен от обществото.

Хората са различни - външност, характер, интереси. И въпреки това, няма толеранс - стадото отхвърля онези, които не изглеждат добре, които му се струват странни, далечни и най-жалкото, страни от тези, които наричаме луди. Защо? Причините може да са няколко: незаинтересованост по проблема и неговата същност, възприемане на всеобщото мнение, дори онзи стар съветник -  страхът. Но дали се боим от човека до нас, от неговото непредсказуемо, понякога плашещо до смърт поведение, или от това, че един ден може да се озовем в неговия свят- зловещо място, където властва липсата на самоконтрол и където дори съжалението е като оазис в пустиня. Хората днес са твърде вглъбени в разрешаване на собствените си проблеми, така че рядко им остава време да се огледат наоколо, да проявят съчувствие, камо ли да се опитат да помогнат. А някои имат нужда само от подкрепа и разбиране, да се почувстват част от нас - те са, просто ние не (искаме да) го признаваме. Толкова ли е трудно за миг да загърбим себе си? Колко усилия се изискват, за да обърнем внимание на тези хора? А защо не им подадем ръка, защо не сторим тази малка добрина? Те просто виждат нещата в друга светлина!

Проблемът не е в това, че те са луди, а в това, че ние сме нормални, защото, ако под нормален се разбира всеки човек със здрав разум, то тогава защо не оправдаем очакванията като започнем да мислим трезво?

Каролина Владимирова, 11 б клас
138 СОУ „Проф. Васил Златарски”
Трето място в конкурс „ЛУДОСТТА – КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА НОРМАЛНОСТТА”

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: