Дейност „Обучение в ежедневни умения”
Защитено жилище

Цели на програмата: да подпомогне потребителите във възстановяването/усвояването и тренирането на основни умения, необходими за самостоятелно справяне с изискванията на ежедневието.

Дейности по програмата:

•    Обучение за полагане на грижи за лична хигиена/ грижи за външния вид
•    Обучение за полагане на грижи за хигиената на личното пространство
•    Обучение за полагане на грижи за хигиената на общите помещения
•    Обучение за разумно управление на финансовите средства.
•    Обучение в пазаруване
•    Обучение в приготвяне на храна
•    Обучение за подържане  облеклото
•    Обучение в прием на лекарства
•    Обучение в социална активност

Основни стъпки на програмата:

1. Оценка на степента на дефицитите и силните страни при ежедневните умения.

2. Обучение за преодоляване на дефицита и подкрепа на притежаваните умения.

3. Супервизия при извършването на самостоятелни действия за справяне.

4. Даване на обратна връзка за начина на справяне.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: