Дейност „Подкрепена социализация”
Защитено жилище

Целта на дейността е да подпомогне потребителите да възвърнат и развият уменията си за:
•    създаване и поддържане на формални и неформални социални контакти;
•    мобилизиране и ангажиране на съществуващата социална мрежа за оказване на необходимата подкрепа;
•    взаимодействие със социални, здравни и общински институции.

В рамките на програмата могат да бъдат прилагани следните стъпки.
•    Оценка на дефицитите и силните страни на потребителите
•    Сключване на договор
•    Обучение в защитена среда, с използване на стъпките от процеса на социално научаване; това включва действия като мотивиране; инструктиране; моделиране; подсещане; обратна връзка; оформяне, и оказване на подкрепа

•    Част от обучението се провежда в група. Общите срещи са с продължителност 60 мин. Групата се събира веднъж седмично в рамките на 60 минути. В допълнение към тези срещи 2-3 пъти в седмицата се посещават различни културни събития или се провеждат неформални сбирки извън територията на защитеното жилище (излизане на заведение, ходене на кино)
•    Осигуряване на генерализация и устойчивост. Това включва осигуряване на подкрепа от значими фигури извън екипа на защитеното жилище – други професионалисти, познати, близки; осигуряване на ситуации, в които конкретното умение може да бъде практикувано и затвърдявано; осигуряване на практическа и емоционална подкрепа за изпълняването на умението извън защитената среда на защитеното жилище; осигуряване на продължителна подкрепа като част от процеса на проследяване.

Дейността е за всички, които ползват програмата „Защитено жилище”.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: