Дейност „Подкрепена заетост”
Дневен център
Комплекс за психично-здравни услуги в общността, р-н Слатина


Цел на дейността e настаняването на потребители на конкурентно работно място. Веднъж настанени, те получават отговаряща на нуждите им активна подкрепа, за да могат да задържат работното място.

Работата в програмата следва определена последователност от стъпки.
•    Потребителят има ли ясна представа каква работа търси?
•    Търсената от потребителя работа реалистична ли е?
•    Има ли трудов профил, който да отговаря на желаната позиция, и с който да се представя на работодатели?
•    Има ли потребителят план за постигане на желаната позиция? Може ли да каже по стъпки как мисли да го направи?
•    Потребителят има ли необходимите документи за кандидатстване? Документите включват автобиография и мотивационно писмо. Каква е професионална история на потребителя?
•    Може ли да се намери свободно работно място от офиса?
•    Може ли да се намери свободно работно място от разширено издирване? А от издирване на терен (обикаляне)?

•    Може ли потребителят да направи първоначално прозвъняване на обявите по телефона?
•    Може ли потребителят да събере конкретни данни: адрес, изисквания, условия на работа?
•    Може ли потребителят да остави на работодателя пакет с документи за кандидатстване?
•    Може ли потребителят да се яви на интервю за работа?
•    Успешно ли е интервюто за работа?
•    Може ли потребителят да задържи взетото работно място?
•    Може ли потребителят да задържи работното място с намаляваща подкрепа от страна на специалиста по заетостта?
•    Може ли потребителят да се справя сам, без подкрепа от дейността?

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: