Дейност „Домашна психиатрична грижа”
Дневен център
Комплекс за психично-здравни услуги в общността, р-н Слатина


Програмата е предназначена за клиенти, които по една или друга причина имат трудности да посещават дневния център и да ползват услугите на място. Сред тези причини могат да бъдат:
•    тежка психиатрична симптоматика, която пречи на организирането на ежедневието, придвижване из града и/или срещи с други хора
•    съпътстваща симптоматика на соматични заболявания, които могат да затрудняват посещаването на дневен център
•    амбивалентна или дори негативна позиция по отношение на собственото психично разстройство (намалена или отсъстваща критичност), което лишава клиента от мотивация да ползва услугите на дневен център или сходни услуги в общността
•    остатъчна симптоматика, която по своя смисъл и съдържание пречи на излизането от дома и общуването с хора от външната среда
•    свързано с горните рисково поведение на боледуване (от психично и/или соматично разстройство)

Цели на програмата:
•    намаляване честотата и тежестта на психотичните епизоди и превенция на честото хоспитализиране;
•    повишаване качеството на живот и социалното функциониране по време на ремисия;
•    поддържане на психичното здраве на клиентите
•    оказване на подкрепа за автономността на клиентите с отчитане на техните индивидуални възможности и затруднения

Какви дейности се случват в тази програма?
•    Обучение, свързано с психичноздравните проблеми: прием на медикаменти, които поддържат ремисията на потребителя и осигуряват превенция на последващи хоспитализации; разпознаване на продромите; разпознаване на страничните ефекти от медикаментите
•    Обучение в ежедневни умения: умения за поддържане на личната хигиена (къпане, пране); хигиената на дома (миене, чистене, подреждане); готвене
•    Обучение в социални умения: умения за водене и поддържане на разговор; умение за общуване с институции, организации и др. обществени агенти (плащане на сметки, документи и др.); пазаруване; ползване на транспортни средства
•    Умения за разпределяне на финансовите средства

Програмата обслужва клиенти в близост до район „Слатина”. Самата услуга ще бъде достъпна до 30.04.2009.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: