Дейност „Водене на случай”
Дневен център

Програма „Водене на случай” е част от програмите на Дневен център за психично-здравни услуги в общността р-н Слатина.

Тя представлява структурирана  грижа за потребителите, основана на принципите на човешките отношения. Целта е да се оказва  дългосрочна подкрепа и съдействие за решаването на ежедневни задачи в живота на потребителя, като се създава  подкрепяща среда, интегрираща усилията на различни професионалисти и загрижени лица около потребителя.

Програмата е предназначена за хора с психотични разстройства (най-вече шизофрения), които показват ниско ниво на социални умения и функциониране.

По-конкретно, програмата е предназначена за:
•    Хора с хронично протичащи и водещи до увреждане на социалното функциониране психични разстройства;
•    Хора, чието заболяване е във фаза на стабилност;
Задължително е   провеждане на поддържаща медикаментозна терапия (ако е предписана) и редовни срещи с лекуващ психиатър.
•    Сериозни неудовлетворени потребности, които понижават качеството на живот на потребителя;
•    Трудности в социалното функциониране, които пречат на потребителите сами да се погрижат за удовлетворяването на потребностите си;
•    Недостатъчна или липсваща неформална подкрепа (най-вече от страна на семейството).

    

Програмата  се прилагат с няколко основни стъпки:

•    Обсъжда се желанието на потребителя да подобри социалното си функциониране;
•    професионалистът изследва мотивацията на потребителя за участие в програмата;
•    потребителят и професионалист от службата в срещи - разговори  заедно оценяват от какво се нуждае потребителят;
•    потребителят и професионалистът се договарят какво да правят заедно, с цел задоволяване на нуждите;
•    професионалистът и потребителя се договарят за използване на достъпните ресурси в общността;
•    професионалистът помага в разрешаването на проблеми и конфликти възникнали в обкръжението на потребителя, чрез посредничество.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: