Дейност „Индивидуална рехабилитация”
Дневен център

Програма „Индивидуална рехабилитация” е част от програмите на Дневен център за психично-здравни услуги в общността, р-н Слатина.

Програма „Индивидуална рехабилитация” е структурирана грижа за потребителя, основаваща се на психологическите теории за човешкото развитие. Целта е да окаже индивидуална подкрепа и съдействие за решаването на психологически проблеми, свързани с боледуването  на потребителя и създаващи емоционални трудности в ежедневието.

Програмата е предназначена за хора с психотични разстройства (най-вече шизофрения), които показват добро ниво на социални умения и функциониране.

По-конкретно, програмата е предназначена за:
•    Хора с хронично протичащи и водещи до увреждане на социалното функциониране психични разстройства;
•    Хора, чието заболяване е във фаза на стабилност. Задължително е   провеждане на поддържаща медикаментозна терапия (ако е предписана) и редовни срещи с лекуващ психиатър;
•    Наличието на емоционална неудовлетвореност, която влошава и социалните му контакти;
•    Трудности в  приемането на болестта като нова житейска ситуация;
•    Трудности в общуването с роднини, близки и / или интимен партньор;
•    Недостатъчна или липсваща емоционална подкрепа (най-вече от страна на семейството);

Как помага програма „Индивидуална рехабилитация”:

•    Провеждаме разговор, за да разберем заедно с потребителя какви са основните трудности в ежедневното му функциониране;
•    Говорим заедно за мотивацията му;
•    Заедно с потребителя изготвяме план за важни за него теми, по които да работим в срещите;
•    Договаряме времето и срока, денят, часа и мястото за срещи;
•    Помагаме в разрешаването на проблеми и конфликти възникнали в обкръжението на потребителя, чрез посредничество.

След приключване на съвместната ни работа потребителя ще получи:

•    Чувство за по-голяма самоувереност и автономност
•    Чувство на контрол над живота си и болестта
•    Чувство за емоционално разбиране
•    Чувство, че не е сам
•    План за конкретно справяне в ситуации на емоционална несигурност;
•    Наличие на обсъждане в индивидуалните срещи списък на значими за него контакти

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: