Дейност „Свободно време”
Дневен център

Способността по свой собствен избор да се включваш в дейности през свободното време и да им се наслаждаваш е важен елемент от живота на всеки от нас. Достъпът до подходящи дейности за почивка и свободата на избор са задължителни условия за пълноценно  социално и личностово функциониране.

Програмата предоставя на участниците пространство и възможност за удовлетворяване на лични потребности от  самостоятелност и автономност при планиране и организиране на свободното време. Това става в неструктурирана среда за усвояване на умения за себеизразяване в социален контекст.
В програмата са включени различни дейности, които окуражават създаването на междуличностни взаимоотношения, стимулират спонтанно поведение в група и изграждане на по-добро самочувствие. Това включва: занимателни артистични дейности като рисуване, приложни изкуства; развлекателни социални занимания и достъп до информация – телевизия, радио, вестници, списания и книги, интернет, разговори и дискусии по заявени от потребителите, участващи в програмата, теми (спорт, политика, религия); посещаване на културни събития като театрални постановки, изложби и др.; основни умения за работа с компютър; гимнастика, фитнес, възможност за активна почивка чрез различни игри и спортни занимания – дейности, свързани с контролиране на напълняването, често срещан страничен ефект на някои от приеманите лекарства; време и пространство за свободно общуване в неформален контекст между потребителите; приготвяне и сервиране на храна, поддържане на домакинството – целта  е развитие на умения за планиране на разходите, съставяне на меню, пазаруване, готвене, сервиране, консумиране и накрая почистване; генериране на нови идеи за дейности към тази и другите предлагани програми на комплекса.

Потребителите се насърчават да правят предложения за организиране и разпределяне на свободното им време съобразно техните интереси и потребности.
Член от екипа консултира и подкрепя участието на потребителите в развлекателните занимания, организира и придружава потребителите на разходки, екскурзии, разглеждане на забележителности и др.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Компютърен клуб - разширяване на компютърната компетентност

Тази дейност ще бъде ръководена от клиенти на Комплекса, които имат компютърни познания и умения. Те ще обучават потребителите с по-ниска степен на компютърна грамотност. За целта ще бъде оборудвано помещение с 4 компютъра, като ще се състави график за ползването им. Така, всеки желаещ да усвои или усъвършенства уменията си ще има възможност да направи това чрез получаване на помощ, информация, насоки и демонстрации от личен наставник. Това ще бъде още една възможност за усилване на социалната свързаност между бенефициентите на проекта. Практическото обучение в базисни компютърни умения ще се провежда четири пъти седмично с минимална намеса от страна на екипа на проекта.

Приложни, художествени дейности
Споделяне и взаимна помощ чрез приложни художествени дейности.

Работата в Арт дейността се организира по типа на “студийно открита група”. Това е група, която няма постоянен състав. Условията й на работа наподобяват художествено ателие. Този вид група се ползва за арт-терапевтична дейност. Посещението в клуба няма за цел създаване на “високо художествени” произведения. Участниците не коментират дейността си по време на работа. Използва се недирективен подход, предоставящ на всеки участник максимална свобода и уважение към неговите индивидуални способности. Допуска се и пасивно присъствие в групата. След приключване на работния процес се провежда дискусия върху дейността на всеки участник. Работата на всеки член на клуба се запазва, което цели да покаже запазване на автономността и респект пред личното пространство на всеки.

             

Посещения на културни мероприятия

Посещение на концерти, театър, опера, изложби, кино, еднодневни екскурзии.

Видеоклуб

В определен ден от седмицата ще се сформира видеоклуб, в който по предварителна заявка от участниците ще се гледа избран  филм. След края на филма ще се инициира кратка дискусия със “зрителите”, ще се събират предложения за следващите филмови заглавия. С тази дейност се цели  да се стимулира социалното участие и намали изолацията и загубата на социални умения сред хората с хронични психични проблеми, които да могат свободно да изразяват своето мнение и преценка за качествата на представеното филмово произведение.
   
Врящото гърне, Сол и Пипер, Кулинарни предизвикателства, Вкусотии в чинии

Посетителите на Дневния център, участващи в Програмата “Свободно време”, изготвят предварително меню за деня, което изпълняват в малки групи на ротационен принцип. Ролите са разпределени: готвене, слагане на масата, почистване след хранене и измиване на съдове.
Основният акцент на програмата е стимулиране на инициативност у самите потребители, развиване на умения за разпределяне на задачите между отделните участници в групата, изготвяне на предварително меню, разпределение на финансовите средства, пазаруване, приготвяне на храна, сервиране, почистване.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: