Информационен център

Информационният център за психично здраве  е ключово звено в развитието и прилагането на всички програми на новоизградения комплекс от психо-социални услуги в общността и ще обслужва, както широката общественост, така и нуждите на психично-здравните професионалисти, клиентите, техните близки и роднини и всички отговорни институции на територията на София.

Неговата непосредствена задача е разработването на информационна кампания, популяризираща целите на проекта, което включва: издаване и разпространение на дипляни, разработване и периодично актуализиране нa Интернет страница със следния адрес: www.mh-community.org, организиране на пресконференции, провеждане на проучвания на обществените нагласи към психичната болест чрез фокус групи, поддържане на читалня със специализирана литература, оборудвана с четири компютъра с достъп до Интернет.

Дейностите на информационния център включват и координиране на информационна телефонна линия за психично здраве, която ще работи от 12.00 до 16.00 часа всеки делничен ден и ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на Комплекса за психично-здравни услуги в район „Слатина”, с критериите за използване на услугите, ще пренасочва клиентите към други служби, услуги и специалисти, отнасяйки се към всяко обаждане с разбиране и съпричастност.

Информационният център организира и обучителни семинари за общопрактикуващи лекари, журналисти, работодатели, представители на Дирекции „Бюра по труда” и ученици.  В рамките на проекта ще бъде организиран ученически конкурс за есета на психично-здравна тема, най-добрите от които ще бъдат публикувани в Интернет страницата на проекта.

Друга интересна инициатива, подпомагана от информационния център, е организирането на ден на отворените врати веднъж месечно, когато Защитеното жилище ще „приема гости”. Всеки заинтересован ще бъде топло посрещнат и поканен да се запознае лично с клиентите на тази услуга, с тяхното ежедневие, ще може да изпие чаша кафе и да побъбри в приятелска и доброжелателна обстановка.

Информационният център отговаря и за набирането на доброволци, за тяхното обучение и насочване към съответната дейност в зависимост от интересите и предпочитанията им. Всеки, който има желание и малко свободно време, е добре дошъл да се присъедини към енергичния и млад екип на Комплекса.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: